Justyna Magdalena Jasińska

Absolwentka Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, kierunek Ochrona Roślin – 1998 rok. Magister rolnictwa. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Biznesu w Kaliszu o specjalizacji Master of Business Management o profilu Menedżerskim. Karierę zawodową rozpoczęła w 1998 roku od pracy Specjalisty ds. marketingu w firmie BIOCHEM – Dariusz Nawrowski w Szamotułach, gdzie stworzyła i realizowała program szkoleń „Forum rolnicze”. W latach 2001-2006 pracowała w firmie Tamark S.A. Kartoszyno jako przedstawiciel firmy i szkoleniowiec. Od 2005 roku prowadzi własne gospodarstwo rolne, które rozwinęło się od 1 ha do 100 ha w chwili obecnej – specjalizacja produkcja roślinna (ekologiczna i konwencjonalna) oraz chów zwierząt.

Od 2015 roku pracuje w Starostwie Powiatowym w Kutnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Promuje dobrą markę polskiego rolnictwa. Jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „LEW KUTNOWSKI”, którego ideą jest uhonorowanie nowoczesnego rolnictwa poprzez wyróżnianie najlepszych w powiecie kutnowskim gospodarstw rolnych i firm z tej branży.

Jest propagatorką zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem przyrody i zdrowego stylu życia. Organizuje szkolenia i akcje edukacyjne mające na celu budowanie świadomości społecznej o roli i znaczeniu przyrody w życiu człowieka. Ponadto jest twórca powiatowego programu „Promowanie zalesień i zadrzewień na terenie powiatu kutnowskiego”, który jest cieszy się ogromnym zainteresowaniem już drugi rok.

Współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, instytucjami oraz związkami działającymi w obszarze rolnictwa i ochrony przyrody.

W pracy i w życiu kieruje się zasadą: szanuj środowisko w którym żyjesz.