Poprawka zdjęcia M.P

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse. Absolwentka studiów podyplomowych Executive MBA. Ekspert i doradca w zakresie gospodarki finansowej w podmiotach prywatnych i publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i raportów z zakresu finansów, w tym zaburzeń gospodarki finansowej i niewypłacalności oraz kilkuset ekspertyz z zakresu oceny ekonomiczno-finansowej. Reprezentuje Kadrę Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendystka i wykładowca w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.

Entuzjastka rozwiązań proekologicznych i ekologicznego stylu życia.