Binkowska

Urodziła się 22 października 1966 r. Absolwentka WSI w Radomiu, specjalność inżynieria środowiska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  Przez 13 lat pełniła funkcję naczelnika wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Końskich. W kadencji 2010-2014 była przewodniczącą Rady Gminy Radoszyce. Od 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.