dsc_3617-1

AbsolwentWyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Magister historii.

W 2005 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej. Uczył się również w Studium Prawa Unii Europejskiej w Warszawie na kierunku gospodarka

Ukończył kurs rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem w 2002 r.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy pedagogicznej – jako nauczyciel historii w szkole podstawowej w Aleksandrowie. Następnie pracował w Łódzkiej Kasie Chorych. Był głównym specjalistą działu kontroli zewnętrznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

W 2002 r. uzyskał mandat radnego do Sejmiku Województwa  Łódzkiego gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku i przewodniczącego komisji rolnictwa i ochrony środowiska.

W 2006 r. społeczeństwo ponownie wybrało go na radnego Sejmiku gdzie   od 2007 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Łódzkiego.

Artur Bagieński pełniąc swoje funkcje w Sejmiku zawsze związany jest       z rolnictwem i wspiera spółdzielczość rolniczą.