prezes-jacek-chrzanowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 2008 roku. Po studiach na Akademii Rolniczej, związanych z ochroną środowiska, rozpoczął pracę w samorządzie, gdzie przez wiele lat jako burmistrz Bornego Sulinowa i Białego Boru ubiegał się o inwestycje związane z ochroną środowiska. Jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Propaguje ochronę środowiska i edukację ekologiczną wśród beneficjentów. Poprzez swoją działalność cały czas wspiera działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

 

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wprowadził program Prosument. To program, dzięki któremu osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz gminy mogą skorzystać z pożyczek i dotacji na sfinansowanie produkcji energii i ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii. Przy pomocy środków, jakie WFOŚiGW w Szczecinie udostępnia beneficjentom, na terenie całego województwa powstają systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

 

Ponadto wprowadził w WFOŚiGW w Szczecinie program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Program pozwala na dofinansowanie na preferencyjnych warunkach m.in. zakupu pojazdów bezemisyjnych – samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych. Szczeciński Fundusz jest pierwszym w Polsce, który wprowadził do oferty takie dofinansowanie.

 

Od 1972 roku jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, a od 2000 roku – Polskiego Związku Łowieckiego. Ponadto jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie. W latach 2003 – 2005 był Skarbnikiem i Prezesem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Był Reprezentantem Związku Miast Polskich w Komitecie Sterującym ISPA. Od 2012 roku jest Przewodniczącym Rady Gospodarki Wodnej przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Od 2007 roku – Członek Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W latach 2015-2016 przewodniczył Konwentowi Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jacek Chrzanowski był wielokrotnie honorowany licznymi medalami i odznaczeniami, m.in. w 2013 roku otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska. W roku 20-lecia działalności WFOŚiGW w Szczecinie został także uhonorowany srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

 

Jest zarządzającym, który potrafi łączyć zagadnienia ochrony środowiska zarówno od strony  praktycznej, administracyjnej, jak i formalno-prawnej. Najbardziej ceni w sobie konsekwencję w dążeniu do celu oraz kreatywność. W pracy stara się być profesjonalny i wymaga tego samego od innych. Praca jest jego pasją, dlatego nie boi się nowych wyzwań i odpowiedzialności. Jego celem na przyszłość jest budowanie marki firmy, którą zarządza i osiągnięcie skandynawskich norm ochrony środowiska.