Zdjęcie - marszałek województwa Olgierd Geblewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu; ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym m. in. w sektorach: bankowości oraz gospodarki komunalnej. Sprawował liczne stanowiska w działalności samorządowej.  Jest laureatem licznych odznaczeń oraz nagród. Od 2010 roku, piastuje urząd  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.