Firma Green Code swą ofertę kieruje do zakładów przetwarzania odpadów oraz oczyszczalni ścieków. Wyszukuje i wdraża optymalne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów. Śledzi, testuje i wdraża najnowsze trendy technologiczne.

Oferuje technologię do procesów kompostowania, stabilizacji i biosuszenia, technologię efektywnego oddzielania opakowań (kierowanych do recyklingu) od zawartości organicznej (kierowanej do kompostowania lub fermentacji) z masy odpadów organicznych typu odpady kuchenne, odpady z supermarketów, placówek zbiorowego żywienia i przemysłu rolno-spożywczego. Nawiązuje i buduje pozytywne relacje z mieszkańcami, instytucjami związanymi z Państwa Zakładem.

Tworzy programy edukacji ekologicznej, organizuje eventy oraz przeprowadza promocje.

Zapraszamy na stronę www.green-code.com.pl.