Absolwent kieleckiej uczelni pedagogicznej na dwóch kierunkach: chemia oraz kształtowanie i ochrona środowiska człowieka. Teoretyk i praktyk w zakresie ochrony środowiska, specjalizuje się w zarządzaniu gospodarką odpadami. Trener na licznych kursach branżowych, wykładowa akademicki, samorządowiec, działacz organizacji pozarządowych.

Pasje: żeglarstwo oceaniczne, teoria żeglowania, sporty motorowodne.