Absolwentka Politechniki Gdańskiej na interdyscyplinarnym kierunku Environmental Protection and Management oraz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej związanych z technologiami w gospodarce odpadami. Przez wiele lat związana z zakładem zagospodarowania odpadów Eko Dolina w Łężycach, gdzie nabrała doświadczenia eksploatacyjnego i zarządczego . Jako prelegent, od kilkunastu lat bierze czynny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach dot. gospodarki odpadami. Była dyrektor działu ds. gospodarki odpadami w firmie EQUIPO. Od roku Dyrektor Operacyjny firmy GREENCODE ściśle związanej z technologiami kompostowania, doradztwem, edukacją ekologiczną i rozwiązywaniem problemów eksploatacyjnych w zakładach gospodarki odpadami i oczyszczalniach ścieków.