Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego.

Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biegły Najwyższej Izby Kontroli w zakresie weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W latach 2011-2012 prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.

W latach 2012-2015 prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.

Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.