Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant ekonomii, ekspert i współpracownik ogólnopolskich organizacji samorządowych. Koordynator projektów i analiz związanych z emisją obligacji, wieloletnimi prognozami finansowymi oraz komercjalizacją sektora komunalnego. Specjalista metod i narzędzi finansowania inwestycji samorządowych. Autor kilkudziesięciu uchwał w sprawie WPF i emisji obligacji. Prelegent na konferencjach samorządowych i szkoleniach z zakresu WPF, finansów publicznych oraz gospodarki komunalnej. Autor artykułów i komentarzy poświęconych problematyce finansów samorządowych.

Zawodowo główny ekonomista CURULIS Sp. z o.o. w Poznaniu – spółki świadczącej usługi doradcze skierowane dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, która specjalizuje się się w tworzeniu analiz przedrealizacyjnych, pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji komunalnych, a także przygotowywaniu wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.