Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych m.in. Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University New Britain (MBA executive), Zarządzania Spółkami Kapitałowymi Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie w latach 1998 -2010.