Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Chrzanowie. Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Podkomisji stałej  ds. monitorowania gospodarki odpadami.  Współautor ustaw dotyczących gospodarki odpadami i tzw. ustawy antysmogowej. Z wykształcenia magister  inżynier górnictwa, studiował na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od 1994r. związany z samorządem jako radny, wiceburmistrz, a w latach 1998r. do 2007r. burmistrz  Libiąża. Ukończył m.in. następujące studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami Komunalnymi (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach), Zarządzanie Strategiczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ), Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).