Absolwent Politechniki Koszalińskiej wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Od wielu lat działa zawodowo w branży inżynierii sanitarnej oraz OZE. Twórca technologii wykorzystującej spalanie biomasy w sposób hybrydowy na potrzeby produkcji ciepła.  Obecnie doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.