Do V Bałtyckiego Forum Ekologicznego pozostały nieco ponad 3 miesiące! To idealna pora, by zaprezentować sylwetkę pierwszego prelegenta – Tadeusza Arkita. Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie weźmie udział w sesji poświęconej prawu wodnemu w praktyce. Temat wystąpienia: „Wyzwania organizatora systemu – wdrażanie nowych przepisów ustawy Prawo Wodne”.

Tadeusz Arkit – poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Podkomisji stałej  ds. monitorowania gospodarki odpadami.  Współautor ustaw dotyczących gospodarki odpadami i tzw. ustawy antysmogowej. Z wykształcenia magister  inżynier górnictwa, studiował na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od 1994r. związany z samorządem jako radny, wiceburmistrz, a w latach 1998r. do 2007r. burmistrz  Libiąża. Ukończył m.in. następujące studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami Komunalnymi (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach), Zarządzanie Strategiczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ), Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).