Tematyka

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Partner złoty

Partner

Partner złoty

Patronaty Honorowe 2017

Partner złoty

Partner platynowy

Partner

Partner srebrny

Partner

Partner

Partner Strategiczny

Partner

Partner

Partner

Patronaty Honorowe 2017

Partner

Partner

Partner Strategiczny

Partner złoty

Partner

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

Patronaty Honorowe 2017

panele-dyskusyjne

Panele dyskusyjne

Tegoroczne Forum zgromadzi przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, biznesu, NGO oraz mediów. W ramach wydarzenia przeprowadzonych zostanie 16 paneli merytorycznych z udziałem ponad 70 prelegentów. 

 


odudfg0

Smart city

Inteligentne miasta wykorzystują najnowsze technologie, dążą do tego, by ich infrastruktura była jak najbardziej wydajna, a mieszkańcom żyło się łatwiej i wygodniej. Rozwiązania stosowane w smart cities pozwalają, m.in. monitorować poziom skażenia środowiska i optymalizować zużycie energii.

 


ochrona-powietrza

Ochrona powietrza

Każdy rodzaj ludzkiej działalności, w tym produkcja energii i ciepła, transport drogowy czy działalność rolnicza, przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Przekroczone normy wpływają na zdrowie i komfort życia, ekosystemy i procesy gospodarcze.

 


gospodarka-odpadami

Odpady

W ramach Forum poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami: komunalnymi, przemysłowymi, poużytkowymi oraz ich ewidencją i sprawozdawczością. Dyskusje poświęcone będą planowaniu gospodarki odpadami i technologiom ich przetwarzania. Omówione zostaną także kwestie dotyczące działań zapobiegania powstawaniu odpadów. Nie zabraknie takich tematów, jak: filozofia zero waste, koncepcja circular economy czy spalarnie.

 


godpodarka-wodna

Gospodarka wodna

W obszarze gospodarki wodnej dyskusji poddana zostanie problematyka związana z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych, wód powierzchniowych, a także ochrony przeciwpowodziowej. Ze szczególną uwagą omówione zostaną problemy ekologiczne Morza Bałtyckiego, a także współpraca międzynarodowa na wodach granicznych.

 

 


wind-power-1628671_1920

Energia odnawialna

Odnawialne źródła energii zaspokajają obecnie niemal 10% zapotrzebowania energetycznego na świecie. W Polsce ok. 5% zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym aż 2,5% z elektrowni wiatrowych.

 

 


Construction plans with yellow helmet and drawing tools on blueprints

Ekobudownictwo

Po raz kolejny jednym z najważniejszych elementów Forum Ekologicznego będzie dyskusja na temat ekologicznych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej. W wydarzeniu wezmą udział znani specjaliści, m.in. prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Izb Inżynierów.

 


edukacja

Edukacja

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych elementów budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach wydarzenia zorganizowane zostanie m.in. Forum Młodego Ekologa, Targi EKO Kołobrzeg 2017, punkty informacyjne i ścieżki edukacyjne oraz szkolenia i warsztaty.


fundusze

Fundusze

Uczestnicy Forum będą mieli sposobność zapoznania się ze szczegółową ofertą finansowania inwestycji proekologicznych oferowanych przede wszystkim przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa reprezentujące sektor finansowy.

 


targi

Część wystawiennicza

W części wystawienniczej Forum wezmą udział entuzjaści ekologii z Polski i zagranicy. Podczas trzech dni prezentowane będą najnowsze osiągnięcia i rozwiązania, m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki komunalnej czy budownictwa ekologicznego.

 


Forum Marszalkow

Forum Marszałków

Każde województwo w Polsce ma przed sobą różne wyzwania z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi. Jednym z tematów przewodnich Forum Marszałków będą więc różnice terytorialne. Planowana jest także wspólna debata Marszałków wszystkich województw, odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe. 

 


transegnicznosc

Transgraniczność

Podczas wydarzenia odbędzie się także polsko-niemieckie Forum wymiany doświadczeń m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, technologii oraz rozwiązań prawnych. W ramach współpracy z IHK Neubrandenburg oraz Polsko-Niemieckim Domem Gospodarki na Forum zostaną zaproszeni przedstawiciele niemieckich przedsiębiorstw oraz władz.


Konkurs

Konkurs

Polska Fundacja Ekologiczna organizuje ogólnopolski konkurs, którego celem jest wyłonienie EkoLiderów i nagrodzenie ich za stosowanie dobrych praktyk w zakresie ekologii. W trakcie uroczystego spotkania wręczane są statuetki w kategoriach: Miasto Roku, Gmina Roku, Technologia Roku, Człowiek Roku i Dziennikarz Roku.

 


Gale wieczorne 3

Gale Wieczorne

Gale Wieczorne to nieodłączny element każdego Forum Ekologicznego. Stanowią one doskonałą okazję do rozmów na temat debat i paneli, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także dobrej zabawy w towarzystwie pozostałych uczestników wydarzenia. W czasie ich trwania na scenie wyłaniani są EkoLiderzy, wręczane wyróżnienia i nagrody.

 


pomagamy

Pomagamy

Podczas Forum zachęcamy do włączenia się w akcje charytatywne i zawsze możemy liczyć na naszych gości.