Tematyka

Patronat medialny

Patronat Honorowy 2018

Partner

Partner

Partner

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat Honorowy 2018

Patronat medialny

Partner

Patronat medialny

Patronat Honorowy 2018

Patronat

Patronat

Patronat Honorowy 2018

Gospodarz Forum

Gospodarz Forum

Organizator

Partner

Partner biznesowy

Panele dyskusyjne

Tegoroczne Forum zgromadzi przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, biznesu, oraz NGO. W ramach wydarzenia przeprowadzonych zostanie 8 paneli merytorycznych z udziałem prawie 50 prelegentów, jak i dwie debaty.

 


Smart city

Inteligentne miasta wykorzystują najnowsze technologie, dążą do tego, by ich infrastruktura była jak najbardziej wydajna, a mieszkańcom żyło się łatwiej i wygodniej. Rozwiązania stosowane w smart cities pozwalają, m.in. monitorować poziom skażenia środowiska i optymalizować zużycie energii.

 


Odpady

W ramach Forum poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami: wskazanie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, czy  finansowanie jej w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dyskusje poświęcone będą planowaniu gospodarki odpadami i technologiom ich przetwarzania. Omówione zostaną także kwestie dotyczące innowacji w zakresie techniki komunalnej,  projektowaniu  produktów, w celu zapobiegania powstawaniu odpadów.

 


Gospodarka wodna

Prawo wodne w praktyce to temat sesji poświęconej obszarowi gospodarki wodnej, w tym szczególnie tematyce ustanawiania taryf za wodę.  Omówione również zostaną zagadnienia związane z uciążliwościami odorowymi wpływającymi na komfort życia mieszkańców miast i wsi.

Nie zabraknie tematów związanych z czystością śródlądowych dróg wodnych, a tym samym i Bałtyku.

 

 


Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ– to koncepcja, która ma ogromne znaczenie dla naszego kraju, jak i w polityce unijnej. Cechą tej gospodarki jest zasobo- i energooszczędność, konkurencyjność i równowaga. Ochrona nieodnawialnych surowców Ziemi, poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  stanowi kwintesencję potrzebne do zmian, na które wskazuje Unia Europejska. Gospodarka obiegu zamkniętego nie dotyczy jedynie kwestii zawracania do obiegu odpadów, lecz przede wszystkim długoterminowego planowania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dlatego nie bez przyczyny tematem przewodnim V Bałtyckiego Forum Ekologicznego jest „Innowacyjna Europa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Wydarzenie to będzie w tym roku miało rangę międzynarodową, gdzie znakomici eksperci, przedstawiciele instytucji, świata nauko i biznesu, omawiać będą najważniejsze tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

 

 


Ekobudownictwo

Po raz kolejny jednym z najważniejszych elementów Forum Ekologicznego będzie dyskusja na temat ekologicznych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej. W wydarzeniu wezmą udział znani specjaliści, m.in. prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Izb Inżynierów.

 


Edukacja

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych elementów budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach wydarzenia zorganizowany zostanie Festiwal Ekologiczny, a w programie,  m.in. parada rowerów, ekobieg, wyścig pływacki na rzecz czystego Bałtyku, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.


Fundusze

Uczestnicy Forum będą mieli sposobność zapoznania się ze szczegółową ofertą finansowania inwestycji proekologicznych oferowanych przede wszystkim przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa reprezentujące sektor finansowy.

 


Część wystawiennicza

Showroom innowacji to część wystawiennicza Forum, w której zaprezentowane będą innowacyjne technologie i urządzenia w gospodarce komunalnej, jak również z zakresu elektromobilności, czy budownictwa ekologicznego.

 


Gale Wieczorne

Gale Wieczorne to nieodłączny element każdego Forum Ekologicznego. Stanowią one doskonałą okazję do rozmów na temat debat i paneli, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także dobrej zabawy w towarzystwie pozostałych uczestników wydarzenia. W czasie ich trwania na scenie wyłaniani są EkoLiderzy, wręczane wyróżnienia i nagrody.