Gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ– to koncepcja, która ma ogromne znaczenie dla naszego kraju, jak i w polityce unijnej. Cechą tej gospodarki jest zasobo- i energooszczędność, konkurencyjność i równowaga. Ochrona nieodnawialnych surowców Ziemi, poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  stanowi kwintesencję potrzebne do zmian, na które wskazuje Unia Europejska. Gospodarka obiegu zamkniętego nie dotyczy jedynie kwestii zawracania do obiegu odpadów, lecz przede wszystkim długoterminowego planowania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dlatego nie bez przyczyny tematem przewodnim V Bałtyckiego Forum Ekologicznego jest „Innowacyjna Europa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Wydarzenie to będzie w tym roku miało rangę międzynarodową, gdzie znakomici eksperci, przedstawiciele instytucji, świata nauko i biznesu, omawiać będą najważniejsze tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.