Odnawialne źródła energii zaspokajają obecnie niemal 10% zapotrzebowania energetycznego na świecie. W Polsce ok. 5% zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym aż 2,5% z elektrowni wiatrowych.