Uczestnicy Forum będą mieli sposobność zapoznania się ze szczegółową ofertą finansowania inwestycji proekologicznych oferowanych przede wszystkim przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa reprezentujące sektor finansowy.