W obszarze gospodarki wodnej dyskusji poddana zostanie problematyka związana z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych, wód powierzchniowych, a także ochrony przeciwpowodziowej. Ze szczególną uwagą omówione zostaną problemy ekologiczne Morza Bałtyckiego, a także współpraca międzynarodowa na wodach granicznych.