Prawo wodne w praktyce to temat sesji poświęconej obszarowi gospodarki wodnej, w tym szczególnie tematyce ustanawiania taryf za wodę.  Omówione również zostaną zagadnienia związane z uciążliwościami odorowymi wpływającymi na komfort życia mieszkańców miast i wsi.

Nie zabraknie tematów związanych z czystością śródlądowych dróg wodnych, a tym samym i Bałtyku.