Polska Fundacja Ekologiczna organizuje ogólnopolski konkurs, którego celem jest wyłonienie EkoLiderów i nagrodzenie ich za stosowanie dobrych praktyk w zakresie ekologii. W trakcie uroczystego spotkania wręczane są statuetki w kategoriach: Miasto Roku, Gmina Roku, Technologia Roku, Człowiek Roku i Dziennikarz Roku.