Każdy rodzaj ludzkiej działalności, w tym produkcja energii i ciepła, transport drogowy czy działalność rolnicza, przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Przekroczone normy wpływają na zdrowie i komfort życia, ekosystemy i procesy gospodarcze.