W ramach Forum poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami: komunalnymi, przemysłowymi, poużytkowymi oraz ich ewidencją i sprawozdawczością. Dyskusje poświęcone będą planowaniu gospodarki odpadami i technologiom ich przetwarzania. Omówione zostaną także kwestie dotyczące działań zapobiegania powstawaniu odpadów. Nie zabraknie takich tematów, jak: filozofia zero waste, koncepcja circular economy czy spalarnie.