W ramach Forum poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami: wskazanie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, czy  finansowanie jej w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dyskusje poświęcone będą planowaniu gospodarki odpadami i technologiom ich przetwarzania. Omówione zostaną także kwestie dotyczące innowacji w zakresie techniki komunalnej,  projektowaniu  produktów, w celu zapobiegania powstawaniu odpadów.