Tegoroczne Forum zgromadzi przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, biznesu, NGO oraz mediów. W ramach wydarzenia przeprowadzonych zostanie 16 paneli merytorycznych z udziałem ponad 70 prelegentów.