W części wystawienniczej Forum wezmą udział entuzjaści ekologii z Polski i zagranicy. Podczas trzech dni prezentowane będą najnowsze osiągnięcia i rozwiązania, m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki komunalnej czy budownictwa ekologicznego.