Podczas wydarzenia odbędzie się także polsko-niemieckie Forum wymiany doświadczeń m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, technologii oraz rozwiązań prawnych. W ramach współpracy z IHK Neubrandenburg oraz Polsko-Niemieckim Domem Gospodarki na Forum zostaną zaproszeni przedstawiciele niemieckich przedsiębiorstw oraz władz.