Program

Patronat medialny

Patronat Honorowy 2018

Patronat medialny

Partner

Gospodarz Forum

Gospodarz Forum

Organizator

Program V Bałtyckiego Forum  Ekologicznego

* Wersja z dn. 19.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w programie.

Pobierz program V Bałtyckiego Forum Ekologicznego

Download 5th Baltic Ecological Forum Program

I dzień - 20 czerwca 2018 r.


10:00

Diune Hotel***** & Resort

Otwarcie biura konferencji

13:00 -15:00

Diune Hotel***** & Resort

Lunch w formie bufetu

14:30 -17:30

Diune Hotel***** & Resort

Sesja inauguracyjna

14:30-14:45 – otwarcie konferencji; Prezes Fundacji Pro terra, Prezydent m. Kołobrzeg
14:45-15:15 – wykład inauguracyjny – przedstawiciel KE
15:15-15:45 – wykład inauguracyjny – przedstawiciel Ministerstwa
15:45-16:00 – Wdrożenia GOZ w przemyśle
[przerwa kawowa]
16:15-16:30 – Ewolucja pojęcia GOZ – gdzie jesteśmy?
16:30-16:45 – Eco Design w architekturze
16:45-17:00 –Tekstylia – wyzwanie najbliższych lat

17:00 -17:30

Diune Hotel***** & Resort

Dyskusja panelowa

prowadzenie Katarzyna Błachowicz; Dyrektor Fundacji Pro terra

20:00

Diune Hotel***** & Resort

Uroczysta kolacja

wręczenie certyfikatów Green Certificate, wręczenie nagród w konkursach 

22:00

Diune Hotel***** & Resort

Występ gwiazdy

II dzień - 21 czerwca 2018 r.


8:00 -10:00

Diune Hotel***** & Resort

Śniadanie

10:00 -12:30

Diune Hotel***** & Resort

Sesja plenarna – Rozszerzona odpowiedzialność producenta; systemy kaucyjne i depozytowe

10:00-10:20 – Raport nt. ROP w Europie
10:20-10:40 – Systemem depozytowy jako element ROP – Saulius Galadauskas, Lithuanian Breweries Association
10:40-11:00 – ROP w rozumieniu przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach
11:00-11:20 – ROP w Polsce, kluczowe elementy (Propozycje legislacyjne ROP w Polsce)
[przerwa kawowa]
11:35-11:55 –Wyniki konsultacji branżowych nt. barier i zachęt do wprowadzenia ROP – Krajowa Izba Gospodarcza
11:55-12:25 – Dyskusja panelowa

12:30

Diune Hotel***** & Resort

Uroczyste otwarcie „Showroom: Innowacje w gospodarce komunalnej

zapisy na zwiedzanie w goglach 3D podczas sesji równoległych

13:00 -15:00

Diune Hotel***** & Resort

Lunch

15:00 -17:00

Diune Hotel***** & Resort

Sesja 3. Innowacje w technice komunalnej

15:00-15:20 – Możliwości finansowania w zakresie innowacji
15:20-15:40 – Przyszłość sortowni odpadów – robotyka
15:40-16:00 – Jakość frakcji organicznej kluczem do obniżenia kosztów przetwarzania odpadów
16:00-16:20 – Efektywne technologie w fermentacji metanowej
16:20-16:40 – PSZOK jako optymalizacja logistyki w gospodarce odpadami
16:40-17:00 – Produkt z recyklingu – przykład wdrożenia

Diune Hotel***** & Resort

Sesja 4. ECO design

15:00-15:20 – Projektowanie kluczem do spełniania założeń GOZ – przedstawiciel KE
15:20-15:40 – Trwałość i możliwość naprawy produktów jako podstawa Ekoprojektowania
15:40-16:00 – Zamykanie obiegu – produkt z odpadów
16:00-16:20 – Wyzwania dla producentów i projektantów – jak planować swoje produkty
16:20-16:40 – Branża recyklingu – branżą przyszłości – Szymon Dziak-Czekan, prezes, Stowarzyszenie „Polski Recykling”
16:40-17:00 – Tekstylia przyszłości

Diune Hotel***** & Resort

Sesja 5. Efektywne systemy selektywnej zbiórki – wyzwanie dla samorządów lata 2020-2035

15:00-15:20 – wykład wprowadzający – Ministerstwo
15:20-15:40 – Jak skutecznie wdrażać system żeby osiągnąć szybki efekt
15:40-16:00 –Narzędzia i wyposażenie dla efektywnych systemów zbiórki selektywnej – optymalizacja kosztów
16:00-16:20 – Zbiórka door-to-door w dużych miastach na przykładzie Parmy
16:20-16:40 – Miasto Zero Waste – czy to możliwe – case study Barcelona/Besancon
16:40-17:00 – Polskie miasta gotowe na zmiany w systemach gospodarki odpadami

20:00

Marine Hotel***** & Ultra Marine

Kolacja grillowa

22:00

Marine Hotel***** & Ultra Marine

Zabawa przy muzyce

II dzień – wydarzenia towarzyszące


9:00 -18:00

Plac przed MARINE HOTEL*****

Festyn ekologiczny

9:05

Diune Hotel***** & Resort

Parada rowerowa – rozpoczęcie festynu

Prowadząca Agnieszka Rylik 

12:30 -18:00

Diune Hotel***** & Resort

Showroom innowacji

17:30

Diune Hotel***** & Resort

Pływacki wyścig

Pływacki wyścig na rzecz czystego Bałtyku „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?” o nagrodę Prezesa GMGroup; Agnieszka Rylik

III dzień - 22 czerwca 2018 r.


8:00 -10:00

Diune Hotel***** & Resort

Śniadanie

10:00 -12:00

Diune Hotel***** & Resort

Sesja 6. Prawo wodne w praktyce, moderator dr Jędrzej Bujny SMM Legal

10:00-10:20 – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
10:20-10:40 – Wyzwania organizatora systemu – wdrażanie nowych przepisów ustawy Prawo Wodne – Tadeusz Arkit, prezes, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie
10:40-11:00 –Oszczędzanie wody w domach i budynkach użyteczności publicznej
11:00-11:20 – Problemy interpretacyjne nowych uwarunkowań prawnych – dr Jędrzej Bujny SMM Legal
11:20-11:40 –Wody deszczowe – szansa czy problem
11:40-12:00 – Rola spółki wodociągowej w realizacji celów środowiskowych

Diune Hotel***** & Resort

Sesja 7. Finansowanie Ochrony Środowiska

10:00-10:20 – Środki krajowe i europejskie na ochronę środowiska – aktualne programy
10:20-10:40 – środki regionalne na ochronę środowiska
10:40-11:00 – Bankowe produkty pomocowe na ochronę środowiska
11:00-11:20– Urząd Marszałkowski – dysponent funduszy regionalnych
11:20-11:40 – Współfinansowanie ochrony środowiska przez sektor prywatny – Mariusz Łozowski; Remondis Aqua sp. z o.o.
11:40-12:00 – Organizacja Odzysku w systemie finansowania gospodarki odpadami

Diune Hotel***** & Resort

Sesja 8. Planowanie i zarządzanie w ochronie środowiska

10:00-10:20 – EMAS jako narzędzie wprowadzania efektywnych systemów zarządzania
10:20-10:40 – Miasta przyszłości – miasta dobrze zarządzane
10:40-11:00 – Najnowsze rozwiązania w zakresie sieci oprogramowania
11:00-11:20 – Smart City – nowy model zarządzania
11:20-11:40 – Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie wdrażania dobrych praktyk
11:40-12:00 – Współpraca z III sektorem motorem zmian

12:30

Diune Hotel***** & Resort

Oficjalne zamknięcie konferencji

13:00

Diune Hotel***** & Resort

Lunch

III dzień – wydarzenia towarzyszące


9:00 -12:00

Plac przed MARINE HOTEL*****

Festyn ekologiczny

Diune Hotel***** & Resort

Showroom innowacji