Międzynarodowe Forum Ekologiczne – miejsce dialogu, wymiany doświadczeń i zwiększania świadomości środowiskowej

Polska po wejściu do Unii Europejskiej w maju 2004 roku stała się częścią wielkiej rodziny, w której nadrzędnym celem jest współpraca, kultywowanie wartości i zasad europejskich, a także działanie dla dobra ogółu, jak i poszczególnych jednostek (państw). Po 10 latach od tego wielkiego, historycznego wydarzenia zostało zorganizowane po raz pierwszy w naszym kraju Międzynarodowe Forum Ekologiczne. Był to początek szeroko zakrojonych zmian oraz pokazanie, że Polska chce chwalić się swoimi działaniami ekologicznymi, korzystać z innowacyjnych technologii, a także inspirować innych do podejmowania prób mających na celu ochronę środowiska. Międzynarodowe Forum Ekologiczne okazało się wielkim sukcesem.

Działalność Unii Europejskiej w kwestiach ekologicznych

Postanowienia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska są bardzo jasne i zasadnicze. Każde z państw członkowskich ma dbać o środowisko, jakość powietrza, jak i o to, aby na jego terenach natura była chroniona w najlepszy z możliwych sposobów. Działania skłaniające państwa do troski o środowisko zostały zapoczątkowane unijnym szczytem w Paryżu w 1972 roku. Komisja Europejska podjęła wtedy decyzję o poważnym zajęciu się problemem ochrony środowiska i opracowała skuteczny program działania. Obecnie Unia Europejska wciela w życie istotne protokoły mające na celu chronić środowisko naturalne. Wyznaczone zostały poszczególne cele w obrębie różnych dziedzin gospodarki. Na przykład:

 • ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery w energetyce,
 • produkcja produktów spełniających ekologiczne standardy w przemyśle,
 • ochrona gleb i wód przed pestycydami pochodzącymi z działań leśniczych i rolniczych,
 • zwiększenie jakości technologicznej pojazdów, jak i jakości paliwa je zasilającego,
 • ochrona atrakcyjnych turystycznie obszarów przed nieodpowiedzialnymi działaniami człowieka.
Konferencja

Międzynarodowe Forum Ekologiczne jest poniekąd pewną formą podsumowania dotychczasowych dokonań, miejscem analizy zagrożeń i przyszłych planów. Pokazuje, że Polska chce być częścią wspólnoty europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu oraz chce angażować się w działania proekologiczne.

Międzynarodowe Forum Ekologiczne – podstawowe informacje

 • I Międzynarodowe Forum Ekologiczne odbyło się w dniach 16-18 wrzesień 2014.
 • Do 2018 roku zorganizowano 5 edycji wydarzenia, przez co stało się ono cykliczne. Każda z edycji trwała po 3 dni i skupiała zarówno ekspertów z Polski, jak i z innych nadbałtyckich krajów.
 • Miejsce organizacji: Kołobrzeg. Miasto zostało okrzyknięte polską stolicą ekologii.
 • Cel: wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej, analiza zagrożeń, szukanie rozwiązań najpilniejszych problemów, opracowanie źródeł finansowania wspierających ochronę środowiska, integracja krajów nadbałtyckich w działalności ekologicznej.
 • Międzynarodowe Forum Ekologiczne to także miejsce organizacji Targów Ekologicznych oraz szeregu imprez towarzyszących, konkursów i plebiscytów, m.in. konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014.

Polska zaczyna zwiększać świadomość ekologiczną

W dniach 16-18 wrzesień 2014 odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Polsce. Wzięło w nim udział kilkaset osób z obszaru Basenu Morza Bałtyckiego. Na miejsce organizacji tego ważnego wydarzenia wybrano Kołobrzeg. Trzydniowa debata z udziałem polskich, jak i zagranicznych ekspertów pozwoliła na wymianę doświadczeń dotyczących zróżnicowanego rozwoju środowiska, jak i przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczestników. Dokonano analizy aktualnych zagrożeń, jak i przedstawiono problemy, z jakimi państwa muszą się zmierzyć w najbliższych kilku latach, aby nie dopuścić do katastrofy ekologicznej.

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne było także okazją do zaprezentowania tego, co do tej pory udało się zrobić dla środowiska przez Polskę, Niemcy, kraje skandynawskie oraz inne kraje nadbałtyckie. Poruszono również kwestie dotyczące największych inwestycji finansowych podjętych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystkie tematy podczas wydarzenia oscylowały wokół następujących zagadnień:

 • gospodarka wodna,
 • gospodarka odpadami,
 • OZE – energetyka,
 • przyroda.

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne było także miejscem organizacji Targów Ekologicznych EKO, na których zaprezentowano innowacyjne trendy w ekologii, przetestowano nowe technologie, jak i przedstawiono ofertę ekologiczną dla przedsiębiorców chcących wdrożyć nowatorskie rozwiązania w swoich działaniach.

II Międzynarodowe Forum Ekologiczne – edukowania ekologicznego ciąg dalszy

W związku z sukcesem pierwszej edycji Międzynarodowego Forum Ekologiczne, rok później zdecydowano się na organizację wydarzenia ponownie, w zbliżonym terminie. II Międzynarodowe Forum Ekologiczne odbyło się w dniach 16-18 września 2015, także w Kołobrzegu. Celem spotkania było ponowne omówienie problemów zróżnicowanego rozwoju, jak i wszystkich kluczowych kwestii związanych z ochroną środowiska, oscylujących wokół następujących zagadnień:

II Międzynarodowe Forum Ekologiczne stało się okazją do podjęcia merytorycznej dyskusji na temat ciągle raczkującego i doskonalonego systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.

V Bałtyckie Forum Ekologiczne – bogaty program merytoryczny, 70 prelegentów, największe w Polsce wydarzenie branży ekologicznej

Od 20 do 22 czerwca 2018 roku w Kołobrzegu miało miejsce V Bałtyckie Forum Ekologiczne. Zjechali się na nie przedstawiciele władz centralny i samorządowych, media, a także eksperci związani z nauką i biznesem. Odbyło się aż 16 paneli merytorycznych, podczas których omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji ekologicznej, m.in.:

 • ochrona powietrza,
 • ekobudownictwo,
 • energia odnawialna,
 • odpady,
 • fundusze.

Więcej o powyższych tematach, a także o tym, co wydarzyło się podczas V edycji Forum możesz przeczytać na https://www.teraz-srodowisko.pl/kalendarz/v-baltyckie-forum-ekologiczne-1232.html.

Tak jak podczas poprzednich edycji, tak również Bałtyckie Forum Ekologiczne miało szereg imprez towarzyszących, mających na celu zintegrowanie społeczności, zwiększenie świadomości ekologicznej, a także zaprezentowanie nowinek technologicznych w tej dziedzinie. O tych wydarzeniach mowa jest tutaj: https://www.informacje.kolobrzeg.pl/index.php/programy/player/audycje-tkk/baltyckie-forum-ekologiczne.