Programy przyjazne dla środowiska realizowane w ramach Międzynarodowego Forum Ekologicznego

Międzynarodowe Forum Ekologiczne to nie tylko branżowe wydarzenie ekologiczne, na którym prowadzone są dyskusje i analizy, ale także przestrzeń to tworzenia rozmaitych inicjatyw, zarówno bezpośrednio wynikających z poczynionych tam ustaleń, jak i będących efektem inspiracji władz.

Dzięki temu, że Forum ma międzynarodowy zasięg, motywuje do tworzenia inicjatyw przyjaznych dla środowiska, jak i zachęcających ludzi do wprowadzania do swoich domów ekologicznych rozwiązań grzewczych, i nie tylko.

Instrument Finansowy LIFE na lata 2014-2020

O tym programie dr Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówiła podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w 2014 roku.

Program unijny jest całkowicie poświęcony współfinansowaniu projektów dotyczących ekologii i klimatu. Jego nadrzędnym celem jest zachęcanie do wdrażania wspólnotowego prawa mającego na celu chronić środowisko. Pomaga realizować unijną politykę w tym zakresie, a także wspiera tworzenie nowych działań promocyjnych, których celem jest uświadamianie społeczeństwa na temat szkodliwego wpływu ich działań na środowisko.

Więcej o tym programie przeczytasz na https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/.

Sieć Natura 2000 w Polsce

I Międzynarodowe Forum Ekologiczne było także okazją do omówienia innej inicjatywy, jaką jest Sieć Natura 2000 (https://natura2000.gdos.gov.pl/natura-2000-w-polsce). Polska zobowiązała się do uczestnictwa w tym programie podpisując Traktat Ateński 16 kwietnia 2003 roku. Był on podstawą do przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Natura 2000, która ostatecznie została wdrożona na polskim terytorium 16 kwietnia 2004 roku, stała się najmłodszą w naszym kraju prawną formą ochrony przyrody.

Natura

Natura 2000 na rok 2015 obejmowała ponad 1/5 lądowego terenu Polski, w tym 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich, które są ściśle chronione.

Czyste Powietrze – program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program powstał po to, aby zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery przez domy jednorodzinne, w których nadal używane są nie ekologiczne systemy grzewcze. Jego celem jest wymiana starych kotłów i pieców na paliwa stałe na urządzenia gazowe lub inne systemy dużo bardziej przyjazne środowisku. Wykonywana jest także termomodernizacja budynków, aby możliwe było bardziej efektywne zarządzanie energią. Podejmowane działania mają na celu nie tylko chronić środowisko, ale także wprowadzić do gospodarstw domowych szereg oszczędności, związanych z bardziej efektywnym, a mniej kosztownym systemem grzewczym.

Czyste powietrze

Osoby zgłaszające się do programu mogą liczyć na dotacje do całej inwestycji. O tym można przeczytać tutaj: https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.

Oczywiście to jedynie wybrane inicjatywy i programy ekologiczne, które powstały po to, aby chronić środowisko oraz ekologię. Jest ich znacznie więcej. Część z nich została zainspirowana wydarzeniami mającymi miejsce w ramach Forum Ekologicznego, a część jest efektem działań prowadzonych przez Unię Europejską już od wielu lat.