O tym mówiło się na Międzynarodowych Forach Ekologicznych

Wraz z pojawieniem się w kalendarzu ekologicznym w 2014 roku Międzynarodowego Forum Ekologicznego, powstało także miejsce sprzyjające dialogowi i dyskusji na temat zróżnicowanego rozwoju, jak i poszerzania świadomości ekologicznej. Przedstawiciele samorządów, ludzie nauki i biznesu, a także inne osoby, którym bliska jest ochrona środowiska oraz ekologia zyskali przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń, a także do przeprowadzania analiz na temat poważnych zagrożeń dla natury.

Tematy, które omawiano na Międzynarodowych Forach Ekologicznych

Od 2014 do 2018 roku odbyło się pięć edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego. Jakie tematy przeważały podczas tych ważnych wydarzeń?

  • Aktualne zagrożenia dla środowiska.
  • Wyzwania związane z wdrażaniem energii odnawialnej.
  • Gospodarka odpadami.
  • Zewnętrzne źródła finansowania.
  • Inwestycje ekologiczne.
  • Gospodarka wodna.
  • Ekobudownictwo.
  • Edukacja ekologiczna.

W ramach Międzynarodowego Forum Ekologicznego planowanych jest wiele paneli tematycznych, dzięki którym prelegenci mają okazję zaprezentować wnioski z prowadzonych badań, są w stanie wyrazić opinię na konkretne zagadnienia związane z ekologią, a także mogą podzielić się własnymi obawami na temat tego, co złego dzieje się w ekologii. Wymiana wiedzy i doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych prelegentów jest niezwykle wartościowa, z punktu widzenia zmian, jakie są wprowadzane sukcesywnie przez europejskie kraje. To poszczególne jednostki działające w różnych branżach, a także ludzie nauki decydują o tym, czy natura będzie chroniona we właściwy sposób na szeroką skalę, czy też nie.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna ma znaczenie

Międzynarodowe Forum Ekologiczne przywiązuje bardzo dużą wagę do edukacji ekologicznej. Od początku istnienia wydarzenia mówiło się głośno o konieczności edukowania społeczeństwa, tworzenia programów zachęcających do segregacji śmieci czy też do korzystania z odnawialnych źródeł energii. W końcu, jeżeli poszczególne gospodarstwa domowe będą dbały o swoje otoczenie i nie będą zaśmiecały środowiska, będzie to miało pozytywny wpływ na dobro ogółu.

Ważne jest także wprowadzenie edukacji ekologicznej do szkół. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym będzie kiełkowała w przyszłości. Jeżeli dzieci będą miały świadomość ekologiczną, nie dopuszczą do zaśmiecenia i całkowitego zdewastowania planety. Będą wiedziały w jaki sposób należy postępować, aby żyć w zgodzie i przyjaźni z naturą. Międzynarodowe Forum Ekologiczne od początku promowało ideę zwiększania świadomości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych, a to z czasem zaczęło przynosić rezultaty, patrząc na duże zainteresowanie ekologicznymi programami unijnymi, a także organizowanymi w Polsce oraz innych krajach proekologicznymi eventami, w których biorą udział całe rodziny.

Warto śledzić EKO Kalendarz, w którym znajdują się eventy, a także ekologiczne święta: https://www.ekokalendarz.pl/page/21/