Międzynarodowe Forum Ekologiczne, czyli miejsce dialogu, wymiany doświadczeń i analizy zagrożeń

W 2014 roku zostało zorganizowane Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu, które od razu okrzyknięto najważniejszym i największym wydarzeniem ekologicznym w Polsce. Zgromadziło setki ekspertów z Polski oraz krajów nadbałtyckich zainteresowanych ochroną środowiska i ekologią. Przedstawiciele branż związanych z ekologią, ludzie nauki i biznesu, a także media chętnie uczestniczą w tak szczytnych i wartościowych wydarzenia, na których podejmowane są ważne z punktu widzenia ochrony środowiska decyzje.

Międzynarodowe Forum Ekologiczne –podstawowe cele

  • Analiza aktualnych zagrożeń.
  • Omówienie wyzwań związanych z wdrażaniem i korzystaniem z energii odnawialnej.
  • Przegląd zewnętrznych źródeł finansowania i omawianie podejmowanych przez kraje inwestycji ekologicznych.
  • Dyskusja na tematy związane z ekologią.
  • Wymiana doświadczeń ekspertów z Polski oraz z innych krajów nadbałtyckich.
  • Zwiększanie świadomości społeczeństwa na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska.
Forum

Od 2014 roku do 2018 roku zorganizowano V edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego

Wszystko zaczęło się 16 września 2014 roku, kiedy w Kołobrzegu zainaugurowano I Międzynarodowe Forum Ekologiczne. Impreza trwała 3 dni. W związku z tym, że okazała się wielkim sukcesem i polem do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat środowiska naturalnego, w kolejnym roku, w tym samym terminie odbyło się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne.

W 2018 roku odbyło się natomiast V Bałtyckie Forum Ekologiczne, impreza o tym samym charakterze, ale z nieco zmienioną nazwą, dopasowaną do regionu, z którego pochodzą państwa uczestniczące w tym wydarzeniu. Impreza podobnie jak w poprzednich latach trwała 3 dni, ale w terminie od 20 do 22 czerwca.

Tematy, które poruszano podczas wszystkich edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego

Nie sposób wymienić wszystkich tematów omawianych podczas pięciu edycji wydarzenia, ale część z nich powtarzała się, ze względu na nadal istniejący problem lub ciągłe szukanie jego rozwiązania. Stałym elementem wszystkich edycji było:

  • analizowanie aktualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego,
  • przedstawianie wyzwań, jakie czekają państwa w trosce o ekologię,
  • omawianie źródeł finansowania projektów ekologicznych,
  • przedstawianie osiągnięć dokonanych w ramach ekologicznej działalności, w tym podjętych inwestycji finansowych.

Każda edycja miała wyszczególniony program, jak i temat przewodni, wokół którego oscylowały wszystkie zagadnienia poruszane podczas paneli merytorycznych. Międzynarodowe Forum Ekologiczne doceniono za profesjonalnym, wysokie walory merytoryczne, jak i działalność w trosce o ekologię.